Exopa Kendinden Pasolu Sap / Sırık

Dünyada ilk ve tek olan kendinden pasolu sapın ucunda plastik olmadığı için;

Kırılmaz, Dönmez, Çatlamaz, Çok Sağlamdır.
Büyük fırçalar, büyük moplar gibi tüm ağır ürünlerde kullanılabilir.
İtalyan, Yunan, Amerikan Pasolu olarak üretilmektedir.

Exopa Şema

1-    Burgu ucu
1.1- Burgu ucu çapı
2-    Sap gövdesi
2.1- Gövde çapı
3-    Tutamak
4-    Sap

Exopa Patent Belgesi
Exopa Patent